Kategorier
2013 Nyhetsbrev 20/2013

Varför skall vi ha närmat?

Woman with Basket of Food”Närmat och ökad efterfrågan på den ger arbete och utkomst och skapar skatteinkomster i den egna regionen, ger konsumenterna flera olika livsmedel att välja mellan, ger primärproduktionen ökad livskraft genom nya marknadsmöjligheter, ger mervärde till handelns och storkökens sortiment och till turism, främjar företagsverksamhet i enlighet med en hållbar utveckling, gör det möjligt att spåra maten, skapar ansvarstagande handlingssätt inom matproduktionen och ger producenterna ett ansikte bakom produkten. Via närmat är det möjligt att förbättra möjligheterna att bevara ursprungsraser och -sorter och naturens biologiska mångfald, vidareutveckla den finländska, regionalt rika matkulturen och att snabbt möta konsumenternas förändrade behov. Närproducerad mat förkortar livsmedelskedjan, vilket underlättar möjligheterna att spåra maten och kontrollera ursprunget och märkningarna, samt bidrar till att motverka missbruk i livsmedelskedjan. Närproducerad mat stärker sålunda också livsmedelssäkerheten.”

Så här står det bl.a. i regeringens program för utveckling av närmatssektorn. Regeringen fattade 16.5 principbeslut om detta program och ett program för utveckling av ekobranschen. Båda programmen bidrar till att uppfylla regeringsprogrammets mål som gäller att öka produktionen av eko- och närmat och att höja produkternas förädlingsgrad. Ekoprogrammets främsta mål är att utvidga arealen för ekologisk odling upp till 20 procent före år 2020, men fokusen ligger även på attraktiviteten hos ekologisk husdjursproduktion. Programmet för utveckling av närmatssektorn gör närmaten mer känd och ger klara mål och riktlinjer för utvecklingen fram till år 2020, vilket ger såväl producenter, förädlare som konsumenter ett starkt budskap om närmatens betydelse och positiva framtidsutsikter.

”Programmet har redan ett värde i sig. Det är först nu som vi börjar inse vilka olika effekter närmaten har och vad en större andel av närmat, till exempel inom de offentliga upphandlingarna, betyder för regionens ekonomi och sysselsättning”.
Närmatskoordinator Kirsi Viljanen.

Programmens gemensamma mål handlar om att förbättra möjligheterna för en småskalig livsmedelsförädling och försäljning med hjälp av lagstiftning och information, samt att höja produkternas förädlingsgrad, och som ett ytterligare mål att man ökar andelen ekologiska produkter och närmat vid offentliga upphandlingar genom att förbättra upphandlingskompetensen och de kvalitativa kriterierna.

Uppgifterna är från ett av jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelanden (från 16.5) med länkar till programmen, Mera ekologiskt! Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020, samt Naturligtvis närmat! Regeringens program för närmat och målen för utveckling av närmatssektorn till 2020.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s