Kategorier
2013 Nyhetsbrev 19/2013

”Kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen skall grunda sig på starka primärkommuner” – samordningsgruppen

two little girl's playing doctorSamordningsgruppen för kommunreformen och omstruktureringen av social- och hälsovården föreslår att kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen skall grunda sig på starka primärkommuner som består av naturliga pendlings- och upptagningsområden. En kommunbaserad modell är genomskinlig, demokratisk och effektiv, där makten och ansvaret finns i händerna på samma kommunala beslutsfattare. I den kommunbaserade modellen är kommuninvånarnas egna demokratiska påverkningsmöjligheter naturliga. Samtidigt kan serviceanvändarna göra sin röst hörd när det fattas beslut om servicen. Tillgången till närservicen som behövs i kommuninvånarnas vardag, säkerställs i en lag som gäller ordnande av social- och hälsovården. Samordningsgruppen fastställde att ansvaret för att ordna social- och hälsovård bestäms enligt kommunens invånarantal. I enskilda fall kan man avvika från kriterierna gällande befolkningsunderlag, om det finns särskilda skäl till det, t.ex. språkliga rättigheter.

KommunreformenGenom reformen kan social- och hälsovårdstjänster ordnas av kommuner och social- och hälsovårdsområden, där kommunen kan svara för tjänster på basnivå eller på omfattande bas- och specialnivå när den är ansvarskommun för ett social- och hälsovårdsområde. Alla kommuner deltar i finansieringen av social- och hälsovårds-tjänsterna, och service kan tillhandahållas av kommunala och privata aktörer, precis som för närvarande. Servicen ordnas företrädesvis enligt principen om ansvarskommun, där det skall det finnas ett gemensamt organ med företrädare för kommunerna. Ansvarskommunen skall ordna service på lika villkor i alla kommuner som hör till områden på basnivå eller till social- och hälsovårdsområden med utnyttjande av det befintliga social- och hälsovårdsnätverket, vilket också tryggar tillgången till närservice. Områdena på basnivå och social- och hälsovårdsområdena utarbetar en plan för hur närservicen skall ordnas. Kommuner med 20 000-50 000 invånare har i regel rätt att ordna social- och hälsovårdstjänster på basnivå, varav en kommun med minst ca 20 000 invånare kan vara ansvarskommun för social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå. På basis av de kriterier som man beslutat om kunde det inrättas 20-30 social- och hälsovårdsområden, och enligt uppskattning kunde antalet med nuvarande strukturer vara 25.

”Det är en serger för demokratin att kommuner med mellan 20 000 och 50 000 invånare fortsatt får ett stort ansvar för social- och hälsovården. Det är dessutom ändamålsenligt.”
Justitieminister Anna-Maja Henriksson (Österbottens Tidning 9.5)

Läs mer i pressmeddelandet (från 8.5) på webbplatsen valtioneuvosto.fi. Samordningsgruppens riktlinjer presenteras i sin helhet och mer detaljerat i promemorian ”Förslaget från samordningsgruppen för kommunreformen och omstruktureringen av social- och hälsovården till regeringen” (Kunta- ja sote-koordinaatioryhmän esitys hallitukselle), som finns (på finska) som länk i pressmeddelandet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s