Månadsarkiv: maj 2013

Förändringar i kommunstrukturen förutsätter utveckling av närdemokratin – läs publikationen Närdemokrati för en ny tid

Uuden lähidemokratian aika – Närdemokrati för en ny tid är en tvåspråkig antologi, där man granskar den pågående kommun- och servicestrukturreformen, vilken för med sig stora demokratiska förändringar. En kommunreform minskar betydligt på antalet kommunala förtroendevalda, och sålunda ökar betydelsen … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 23/2013 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Observationer från studien Den nya kommunen

De finländska kommunernas antal har minskat med långt över hundra på tio år, och även om den reform av kommunstrukturen som för närvarande förbereds på många sätt avviker från tidigare kommunsammanslagningar, kan det vara intressant att söka lärdomar ur de … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 23/2013 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Är social- och hälsovården gisslan i ett politiskt spel?

Stort är inte alltid vackert, även om vår regering tycks vilja försöka få oss att tro det. Skulle regeringen ha haft en ärlig vilja att förbättra produktiviteten inom social- och hälsovården i landet för att vi skall klara oss framöver, … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 22/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Telia miljardsatsar i Sverige för bättre mobil kommunikation i glesbygd och i tätort – ”datadoktorn” Husberg kommenterar

Telia miljardsatsar för att förbättra svenskarnas mobila kommunikation både i glesbygd och i tätort, en satsning som innebär ökad geografisk täckning, högre datahastigheter och förbättrad talkvalitet i mobilnäten. Nätet för höghastighetssurf (4G) kommer att få samma unika täckning som Telias … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 22/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Varför en europeisk landsbygdsriksdag?

Konceptet med landsbygdsriksdagar har under ett par decennier spritts över Europa. Det började i Sverige och kom ganska snabbt över till Svenskfinland, för redan år 1990 hölls den första finlandssvenska landsbygdsriks-dagen i Vörå. Sedan kom de baltiska länderna och många … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 22/2013 | Märkt , | Lämna en kommentar

På jakt efter en världsbild tema på dialogbaserat seminarium i Helsingfors

Det tvåspråkiga seminariet På jakt efter en världsbild är ett dialogbaserat seminarium som ordnas för 38:e gången. Seminariet hålls 12.6 kl. 15-18 i SFV-salen på Nylandsgatan i Helsingfors och riktar sig till alla som är intresserade av att utbyta tankar, … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 22/2013 | Lämna en kommentar

Förtätning och förglesning urbaniseringens pris

”Jag skäms och kommer ihåg alla som sagt till mig: Du med din kapacitet borde göra något annat, inte stanna här. Pinsamt nog sitter jag nu här och tänker samma sak om henne. Att det inte är fint nog att … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 22/2013 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Två viktiga skeenden på EU-nivå för byarörelsen och landsbygden i Sverige debatteras i artikel

Det pågår nu två betydelsefulla skeenden på EU-nivå, vilka är viktiga för svenska byarörelsen och landbygden. Det ena är kommissionens förslag att samordna EU-programmen så att de passar de lokala behoven och det andra att EU:s finansiering av Sveriges landsbygdsprogram … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 22/2013 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

”Möjligheterna att tillämpa Sveriges landstingsmodell i Finland borde undersökas” – professor Hannu Katajamäki

På senare tid har regeringen vässt sin ett-alternativs strategi kring stora reformer, där social- och hälsovårdsreformen nu är ett uttalat redskap för kommunreformen. Egentligen offentliggjorde samlingspartisten Petteri Orpos koordineringsgrupp för social- och hälsovården ingenting nytt. Redan under Matti Vanhanens regering … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 22/2013 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Don Quijote-mentalitet på den finländska landsbygden

”Det råder en don Quijote-mentalitet bland folk på den finländska landsbygden, där individen slåss mot väderkvarnar, i stället för att man skulle slå sig samman i medborgarorganisationer för att trygga sina grundrättigheter till service, vilket vore en bra sak”, sade … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 22/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Byskolors distriktsgränser och okränkbara kommungränser

I slutet av 1980-talet pekade de ekonomiska kurvorna brant nedåt och sparobjekt skulle hittas. Fler än en gång låg smockan i luften då den tidigare stadsdirektören i Närpes Gustav Skuthälla vid något byamöte föreslog att deras byskola skulle stängas. Det … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 21/2013 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Bok som stöd i integreringen av invandrare i Norden

Handboken Ny i Norden är ett alster av ett tvåårigt projektarbete med inriktning Ny i Norden – folkbildningens roll i integreringen. Handboken är ett resultat av möten och träffar med både invandrare och ledare inom folkbildningen med mångårig erfarenhet av … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 21/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

SILMU:s utvecklingsstrategi klar för kommentering

Strategin för programperioden 2014-2020 har utarbetats i arbetsgrupper under våren och kan nu kommenteras via Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf:s hemsidor på adressen http://www.silmu.info. Utkastet till strategin för SILMU:s verksamhetsområde kan läsas och kommenteras under sex dagar (6–11.6), för sedan skickas … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 21/2013 | Märkt , | Lämna en kommentar

Utkastet till program för utveckling av landsbygden publicerades – målet ett enklare genomförande

Jord- och skogsbruksministeriet arbetar som bäst med ett nytt program för utveckling av landsbygden för nästa period. Utkastet till Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 har nu publicerats och skall på utlåtande. Det breda programmet är ett viktigt … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 21/2013 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Forskning kring närnaturens ekosystemtjänster

Rent vatten, vilda bär eller den uppfriskande effekten av friluftslivet, är exempel på naturens tjänster som gynnar människan. Dessa processer och nyttigheter, eller s.k. ekosystemtjänster, möjliggör fungerande samhällen. Att ekosystemen bevaras och att människan kan livnära sig, bygger i stor … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 21/2013 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar