Kategorier
2013 Nyhetsbrev 13/2013

”Aktivitetsdemokrati” – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus

Landsbygd Plus nr 2-2013I kommunalpolitiken har man fört mycket lite diskussion om närdemokratin. Men nu då strukturerna rämnar, är tiden kommen att bygga upp närdemokrati. Kopplar man ihop den representativa och direkta demokratin, får man ”aktivitetsdemokrati”, vilket är till fördel för både kommunen och lokala aktörer. Representativ och direkt demokrati är inte motsatser, utan kompletterar varandra. Beslutsfattare som valts i val, förlorar inte sin makt, utan får mer och gör bättre beslut genom närdemokratiorganisationernas beredning. Berörda organisationer samlar lokala aktörer, vilka har att göra med byaplaner och lokalt utvecklingsarbete. Den offentliga makten klarar inte själv av sina uppgifter enligt gammalt mönster. Därför är samarbete med medborgaraktörer motiverat. Finlands byaaktörer är beredda att bära sin del av ansvaret och vara med i den gemensamma planeringen av processerna. Alla har att vinna på ”aktivitetsdemokrati”! Bland annat det här skriver professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus. Övrigt som tas upp i tidning­ens finsk­språkiga artiklar är bl.a. följande:

 • Generalsekreterarens kolumn: Inbjudan till bredskalig linje- och programdiskussion
 • Den nya generationens kommunlag
 • Kommuninvånarna skapar kommunen, direkt och representativt
 • Bokrecension: Service på landsbygden – konkurrens eller kompanjonskap?
 • Något nytt och något gammalt under landsbygdsnätverkets år 2013
 • Leader-”brandets” pilotprojekt i gång
 • Juristens hörna: Hur fungerar styrelsen i en förening

De svenskspråkiga sidorna, Svenska Spalten, (5 s) har följande rubriker:

 • Nytt byaombud på Aktion Österbotten
 • Maktelitens nya ”demokratikläder”
 • Byarna blir allt viktigare
 • Storytelling – något för byautveckling?
 • Vision för hamnar i Österbotten – en pärla för byn

Årets andra nummer av tidningen Maaseutu Plus – Landsbygd Plus utkom vecka 13. Tidningen är språkrör för byarörelsen, de lokala aktionsgrupperna, stadsdelar, samt övriga landsbygdsutvecklare. Landsbygd Plus, som getts ut sedan år 2000 och utkommer 5 ggr per år (med normalt ca 36 sidor per nummer), är tvåspråkig med ett mindre antal svenska sidor. Årligen ges även ett engelskspråkigt nummer ut. Utgivare är Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf med Eero Uusitalo som chefredaktör och Pipsa Salolammi som redaktör. Svensk Byaservice sköter om koordineringen av de svenskspråkiga sidorna i tidningen. För prenumeration kontakta Pipsa Salolammi på e-mailadress pipsa.salolammi@kylatoiminta.fi. Se även webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s