Månadsarkiv: mars 2013

Representanter från HNSL diskuterade med svenska riksdagsledamöter om nordiskt samarbete

Ett tjugotal riksdagsledamöter i Sverige samlades idag 27.3 för att tillsammans med representanter från Hela Norden ska leva (HNSL) samtala om nordiskt samarbete på temat: Vad kan vi lära av varandra? Inledningsvis berättade specialsakkunnig på Svensk Byaservice Peter Backa om … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 13/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Stjärnsund i Sverige införde egen valuta

De boende i samhället Stjärnsund i Dalarna, Sverige har infört en egen valuta att handla med. Tanken är att valutan Dalern, som den kallas, skall få igång närhandeln och stärka gemenskapen. Man blir medlem i Dalern genom att betala 100 … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 13/2013 | Märkt , | Lämna en kommentar

”Aktivitetsdemokrati” – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus

I kommunalpolitiken har man fört mycket lite diskussion om närdemokratin. Men nu då strukturerna rämnar, är tiden kommen att bygga upp närdemokrati. Kopplar man ihop den representativa och direkta demokratin, får man ”aktivitetsdemokrati”, vilket är till fördel för både kommunen … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 13/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Regeringen utnyttjar inte lantbrukets tillväxtpotential

Svenska lantbruksproducenterna (SLC) är oroad över att regeringen inte utnyttjar lantbrukets tillväxt-potential och efterlyser konkreta åtgärder som leder till tillväxt inom lantbruket. Här nere finns SLC:s pressmeddelande (från 22.3) att läsas: SLC: Lantbrukets tillväxt uteblir Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds styrelse konstaterar … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 13/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Innovationsläger för att utveckla och utvecklas – landsbygdsnätverket har valt årets orter

Principen för innovationsläger, som prövades redan i fjol i landsbygdsnätverkets verksamhet, införs nu i den regionala utvecklingen för att stöda respektive regionorganisations egna strategiska tyngdpunkter. Tio intentionsansökningar om regionala innovationsläger lämnades in. I ansökan bad man de sökande fästa särskild … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 13/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Regioner och lokala samhällen lika viktiga – professor Hannu Katajamäki

Finlands konkurrensförmåga och framgång har rest sig nerifrån, från lokala samhällen. Det här fundamentet har inte förändrats, och Finland blomstrar även i framtiden om vi kan ta hand om alla lokala samhällens och alla invånares möjligheter till framgång och lycka. … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 13/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Frivilligsentralerna i Norge sammanför de hjälpbehövande med de hjälpvilliga

I Løten kommun med 7300 invånare motsvarar de frivilligas insatser mer än åtta årsarbeten. Samhället är en av de många småkommuner som bildar Hedmark fylke norr om Oslo. Ah Yimaa, som kommer från Thailand och bor i Løten med sin … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 13/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Öbor från hela Finland önskas till seminariet ”Alla generationers ö” i Nagu

Den 19-20 april arrangerar Finlands Öar rf – Suomen Saaret ry (FÖSS) i samarbete med Egentliga Finlands Byar rf ett seminarium i Nagu om service för bosatta på öar utan fast förbindelse. Fokus ligger främst på barnomsorg och skolgång, samt … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 13/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Vad är platsbaserad politik? – diskussion om dess logik på projekt- och nätverksträffen i Lahtis

I samband landsbygdens projekt- och nätverksseminarium 18-19.4 i lärocentret Fellmannia i Lahtis ordnar Svenska temagruppen ett tvåspråkigt seminarium om platsbaserad politik. Man har YTR:s generalsekreterare Heikki Aurasmaa som föreläsare, kompletterad av special-sakkunnig Peter Backa på Svensk Byaservice. Seminariet handlar långt om … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 13/2013 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Svenska temagruppen gör kommunrunda i Svenskfinland

Svenska temagruppen i samarbete med Leader-grupperna och lantbruksprodu-centerna (SLC) kommer att besöka alla finlandssvenska kommuner som är intresserade av landsbygdspolitik. Framförallt kommer aktuella programfrågor att diskuteras. Det nya landsbygdspolitiska helhetsprogrammet skrivs som bäst och kommunerna åsikt är viktig. Dessutom är … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 13/2013 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

”Slåss för landsbygdsutveckling” – HSSL-ordförandens öppna brev till landsbygdsministern

Inez Abrahamzon, en av Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) två ordföranden, önskar i ett öppet brev (20.3) till Sveriges landsbygdsminister att han är beredd att slåss för landsbygdsutveckling. Abrahamzon vänder sig till landsbygdsministern, eftersom han är hennes talesman i … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 12/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Demokratin är illa ute, eller är den?

Årligen lägger EU-kommissionen i runda slängar ned 100 miljoner euro på att nå ut till medborgarna, för EU lider, som bekant, av en bristande demokratisk legitimitet. Det ser man bl.a. genom den EU-skepsis som demonstreras i ett antal opinionsundersökningar runtom … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 12/2013 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet på gång – åsikter från nätverket efterlyses

En strategigrupp, med uppgift att forumlera de stora linjerna, och en koordineringsgrupp, som skall föra samman strategierna med de åtgärdsförslag som kommer in från det heterogena och omfattande landsbygdspolitiska nätverket, sitter som bäst och funderar över hur landsbygden skall utvecklas … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 12/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Guide för förädling av ekologiska produkter

Handboken Guide för förädling av ekologiska produkter är en bred sammanställning av information för dem som arbetar med förädling av ekologiska produkter och för andra intresserade. Man vill särskilt lyfta fram särdragen hos ekologisk produktion, både i lagstiftningen och genom … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 12/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Arbetsgrupp föreslår 34 social- och hälsovårdsområden

Arbetsgruppen, som består av utrednings-personer för ordnande av social- och hälsovården, lämnade 19.3 sitt förslag till omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson. Utredningspersonerna föreslår att ansvaret för att tillhandahålla social- och hälsovård skall överföras från kommunerna till social- och hälsovårdsområden, och samtidigt skall … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 12/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar