Kategorier
2013 Nyhetsbrev 07/2013

Korsnäs kommuns nya ledare hyllar det lilla lokalsamhället – Vasa vill att staten tvingar till kommunfusion

Wooden mannequins pushing puzzle pieces into the right placeI stora kommuner går den personliga kontakten förlorad och beslutsmakten finns alltför långt borta från folket, anser Sven-Erik Bernas och Jonas Lindholm, ny ordförande i kommunstyrelsen respektive -fullmäktige i Korsnäs. Bernas förhoppning är att malmletningen skall ge så gott resultat att gruvdrift igen blir aktuell, och att fler människor som söker en plats där de kan slå sina bopålar väljer Korsnäs. Det är nära till Vasa och Närpes. Bernas och Lindholm ser ingen orsak att Korsnäs skulle ge upp sin självständighet. Lindholm har envisats med att fråga ministrar, riksdagsmän och tjänstemän vilken nytta det är med kommunreformen, men ännu har ingen gett en vettig motivering. Han undrar varför inte stat och kommun kan göra likadant som alla normala företag – ta först reda på målsättningen för och nyttan med en reform. Det är klart att det finns områden där de måste ha samarbete, t.ex. sjukvården. En lista som Kauppalehti publicerade i fjol visade att Korsnäs i fråga om låg skuldsättning låg på sjunde plats bland landets kommuner, där de tio kommuner som hade bäst ekonomi hade alla mindre än 20 000 invånare. Bernas tycker att kommunreformen blivit en fix idé och menar att den måste läggas i malpåse om det inte går att påvisa att det finns någon fördel med den. Bernas och Lindholm påpekar att dynamiken i växelverkan mellan stora och små kommuner försvinner, ifall hela landet delas in i storkommuner.

Stadsstyrelsen i Vasa anser att statsrådet borde kunna tvinga kommuner till sammanslagning när synnerligen vägande skäl föreligger. Det här skriver stadstyrelsen i sitt utlåtande över utkastet till ny lag för kommunstrukturer. Den anser att kommuner som omsluter en stad inte skall kunna göra en gemensam ansökan om fusion i strid med stadens åsikt, alltså inga hålkakekommuner skall kunna bildas. Stadsstyrelsen vidhåller att pendlingsområdet, d.v.s. Vasa, Korsholm, Vörå, Laihela, Malax och Korsnäs borde bilda en gemensam kommun, och man vill inte att nya distrikt bildas för att sköta social- och hälsovården, utan att servicen sköts av primärkommuner.

Uppgifterna är från två artiklar, skrivna av Kerstin Nordman respektive Mayvor Stagnäs, i Vasabladet (12.2).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s