Månadsarkiv: februari 2013

”Regeringens kommunalpolitik en sillsallad”

Kommundirektören i Sibbo Mikael Grannas säger att det är ytterst osannolikt att metropolområdet runt Helsingfors kommer att indelas i två eller fem kommuner som finansministeriets utredningsmän lär presentera nästa vecka. De fem regionkommunerna kan möjligen fungera som bas för social- … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 09/2013 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Nordisk konferens i Åre diskuterar lösningar för den lokala ekonomin

När den globala ekonomin vacklar, är det många som vill se en åter-lokalisering. Man söker nya lösningar för att utveckla lokalsamhället i en globaliserad värld. Vad för slags exempel kan vi då se på den nordiska arenan? Vilka instrument är … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 09/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Sportsmannaanda och humor önskas som bagage av deltagare i LINC-evenemanget i Iisalmi

Till det internationella LINC(Leader Inspired Network Community)-evenemanget i Iisalmi 11-13.6 väntar man 200 deltagare med intresse för landsbygdens nutid och framtid. Som arrangörer hoppas Leader-grupper i Norra Savolax att deltagarna har med sig en rejäl dos sportsmannaanda och humor i … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 09/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

SLC bestört över bristfällig info och övervakningen av livsmedlens vidareförädling

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) kräver i ett pressmeddelande bl.a. att Finland inför ett obligatoriskt krav på att urspungsland för råvara, samt framställningsplats skall finnas synligt på de produkter som säljs i landet. Här nere följer SLC:s pressmeddelande (från 27.2) i … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 09/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

MTK och Leader intensifierar samarbetet

Verksamhetsledarna för MTK (Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter) och Leader träffades i januari på ett tvådagars samarbetsseminarium i Seinäjoki. Nätverksbildandet var det bästa med träffen, men viktigt var även att man fann gemensamma intressen för den kommande programperioden. Utgående från … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 09/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Webbplatsen aitomakuja.fi blir ännu mer omfattande

Webbplatsen aitomakuja.fi som samlar lokala aktörer inom närproducerad och ekologisk mat kommer att bli än mer omfattande. Här nere följer ett meddelande från 13 februari:  Fram med lokala småföretagare inom närproducerad och ekologisk mat Den riksomfattande webbplatsen aitojamakuja.fi samlar ihop … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 09/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Fler ryms med på utbildning i landsbygdsturism

Den 1 mars inleds en ny utbildning med möjlighet att avlägga yrkesexamen i landsbygdsturism. Utbildningen är helt ny på svenska i Finland och sker på Axxell Kuggom, Lovisa. Utbildningen, som pågår i ett och ett halvt år och omfattar ungefär … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 09/2013 | Märkt , | Lämna en kommentar

Medborgarinitiativet fyller ett år – endast ett initiativ har avancerat till riksdagen

Den 1 mars fyller lagen om medborgarini-tiativ ett år. Men under året har endast ett medborgarinitiativ avancerat ända fram till riksdagstrappan – pälsmotståndarnas medborgarinitiativ om ett totalförbud av pälsfarmningen samlade 60 000 namnunder-skrifter och kommer upp till behandling i riksdagen … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 09/2013 | Märkt , | Lämna en kommentar

I valet av Årets byavänligaste kommun ges erkänsla för samarbetet mellan kommunen och byarna

Finlands Kommunförbund och Byaverksamhet i Finland rf söker Årets byavänligaste kommun 2013. I valet av den byavänligaste kommunen vill man lyfta fram kommunens och byarnas samarbete, ge det erkänsla och ta fram goda exempel på samarbete. Valet stöds även av … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 09/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Äkta tänkande, prestigepolitiskt tänkande och akademiskt tänkande

Akademiker Oiva Ketonen (1913-2002) var en framträdande finländsk filosof och högskolepolitisk påverkare. Hans livsverk utgör en förtätning av en äkta tänkares ideal i kombination med idén om tillämpad filosofi. Äkta tänkare är intresserade av fenomen och idéer och talar om … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 09/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Långlivad stadsbo framtidens människa – landsbygdsbefolkningen störst år 2021

Enligt en FN-prognos kommer världens befolkning att öka med 2,3 miljarder fram till 2050 och utgöra sammanlagt 9,3 miljarder människor. I slutet av seklet skulle det finnas över 10 miljarder människor. Tillväxten koncentreras till städerna, där befolkningen ökar i snabbare … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 09/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Mavi öppnade register över landsbygdsutvecklingsprojekt

Uppgifter om landsbygdsutvecklingsprojekt som finansierats över programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland åren 2007-2013 har publicerats på Landsbygdsverkets (Mavis) webbplats. I projektregistret kan man söka fram information om exempelvis projekten i ett bestämt område eller om projekt som finansierats … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 08/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Hur får man fler konkurrenskraftiga närproducerade matvaror i handelns sortiment? – svar ges i ny handbok för småföretag

Med vilka praktiska åtgärder kan man förbättra sin konkurrenskraft och möjligheten att få sin produkt i handelns sortiment? Det här är ofta en central fråga för mikroföretag som besvarades av ett tvåårigt utbildningsprojekt, vilket avslutas 28.2. I utbildningsprojektet Mikroyritysten valmentaminen … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 08/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Forskare lyckades framställa biobränsle från cyanobakterier

Solljus, koldioxid och bakterier är de tre komponenter som forskare vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Sverige nu använder för att ta fram butanol, ett kolväte som i likhet med bensin kan användas som fordonsbränsle. Fördelen i jämförelse med bensin … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 08/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Kursdag om kvinno- och mansperspektiv i program- och projektarbete hålls i Vasa

Hur får man bättre kvalitet och resultat inom program- och projektarbete och samtidigt tänka på könsperspektivet? Vad innebär kvinno- och mansperspektiv i program och projekt, och hur slår man ett slag för jämställdheten i alla utvecklings-program och projekt? Arbets- och … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 08/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar