Kategorier
2013 Nyhetsbrev 05/2013

Stifta lagar om byarnas rätt att påverka

Hindersby TeaterHindersby teater, som hade premiär 18.1 med föreställningen Fritt fram på 60-talet, engagerar så gott som hela byn. Man beskriver en tid när lokalsamhället var nästan hela världen. Under den här tiden hade byarna egen skola, butik, post och hälsovårdare, och man kunde cykla och promenera när ärenden skulle uträttas, och bussarna körde. Mycket var kanske bättre då, men världen och samhället, och lokalsamhället, har förändrats, och det finns ingen väg tillbaka till det som var. Det nya fullmäktige i Lovisa samlades 16.1, i Lappträsk hade man sitt första möte senaste vecka. En av de största frågorna under den kommande fyraårsperioden är hur kommunstrukturens förändringar kommer att påverka östnyländska kommunerna. Allt fler röster höjs för en stor östnyländsk kommun, inte så mycket i Lovisa som västerut, i Borgå och i Sibbo. I Lovisanejden finns en helt befogad rädsla att hamna i periferin i en storkommun med Borgå som centrum, en rädsla som fanns också inför Storlovisa. Många upplever att just så har det gått, för service försvinner från byarna när Lovisa måste spara och effektivera.

”Men det är byar som Hindersby som är kommunernas minsta enheter. Hur kommungränserna än dras i framtiden, finns byarna kvar. Eller finns de?”

Aktiviteten och engagemanget i många östnyländska byar är imponerande, och en resurs som samhället skall värna om och ge möjligheter att frodas och blomma. För att det skall lyckas måste beslutsfattarna, politikerna i Lovisa och Lappträsk, komma fram till vilka beslut som krävs för att byarna skall vara livskraftiga även i fortsättningen.

”Kort sagt – byarna måste få utöva närdemokrati och besitta någon form av lokal beslutanderätt. Invånarnas möjligheter att påverka på lokal nivå, borde skrivas in i kommunallagen. By- och stadsdelsutveckling borde knytas tätare till kommunens budget- och planläggningsprocess.”

Det här föreslår också Byaverksamhet i Finland rf. Frågor som berör markanvändning och lokalservice, som t.ex. tjänster för hemmaboende äldre, skolbarnens eftermiddagsvård och lekplatser, borde invånarna själva ha mer inflytande över. Anslagen till kommunernas delområden skall behandlas som en del av den kommunala budgeten – via förhandlingar och beslut i kommunfullmäktige. Genom bättre möjligheter att påverka lokalt, så stärks närdemokratin och viljan att bära ansvar för gemensamma ärenden. Byarnas förutsättningar att existera i framtiden som levande byar är avgöranden som nuvarande lokalpolitiker har möjlighet att påverka, men däremot är det inte alls säkert att man kan påverka hur kommungränserna dras.

Uppgifterna är från ledaren, skriven av nyhetschefen Helén Kurri, i tidningen Östra Nyland (19.1). Texten finns på webbplatsen ostnyland.fi. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s