Kategorier
2013 Nyhetsbrev 03/2013

Varför behövs ett nytt landsbygdspolitiskt helhetsprogram? – läs YTR:s nätkolumn

YTR - logoI djungeln av olika program blir man onekligen tvungen att söka efter en motivering för att ett ytterligare program skall utarbetas. Skapar då helhetsprogrammet sådant äkta mervärde som inte redan finns? En utmaning för dem som skriver programmet, är att lyckas med konststycket att få de olika programmen att stöda varandra och att utnyttja sådant arbete som redan gjorts. Utgångspunkten och vägvisaren under arbetets gång är att olika program skall komplettera varandra. Arbets- och näringsministeriet godkände sommaren 2012 ett landsbygdspolitiskt åtgärdsprogram som innehåller målsatta linjedragningar och åtgärder som främjar dessa, och som helhetsprogrammet sammanlänkas till. När programmet skrivs utnyttjas även andra aktuella, ur landsbygdspolitisk synvinkel, viktiga strategier och program. Helhetsprogrammet skapar ramar för samarbetet och nätverksbildningen mellan olika parter, inte bara under beredningen utan även vid genomförandet. Det är ett viktigt verktyg som sammanlänkar de olika parterna och de olika nivåerna av verksamhet kring ett gemensamt tema. Programmet hjälper att skapa en helhetsbild av behoven att utveckla landsbygden och fastställer ansvariga parter för åtgärder, vilka har till uppgift är att föra saken vidare.

”Syftet med helhetsprogrammet, liksom också med andra program som styr landsbygdspolitiken, är att främja och utveckla livskraften och verksamhetsbetingelserna på landsbygdsområdena.”

Enligt de rekommendationer som lämnades i samband med den externa utvärderingen, finns det skäl att överväga hur omfattande det helhetsprogram som utarbetas borde vara i fortsättningen och om det finnas behov av prioritering. Att skärpa helhetsprogrammet och få större strukturell klarhet i det, är de viktigaste utmaningarna när programmet skrivs. En programhelhet med komprimerad struktur tjänar även bättre uppföljningen av hur åtgärderna genomförts. Den konkreta karaktären av åtgärdsförslag och engagemanget av ansvariga parter som skall utses för olika åtgärder, bör framhävas vid utarbetandet av programmet, och ansvarsfrågorna skall tas upp redan under processen för utarbetande av programmet, bl.a. vid de förhandlingar som förs med olika parter. Även genomförandet av programmet skall organiseras, så att det tjänar uppnåendet av de mål som uppställts för programmet. I fortsättningen bör man t.ex. överväga metoder för att i högre grad än tidigare knyta temagrupperna till programgenomförandet. Ett av målen för utarbetandet av helhetsprogrammet bör vara att starkare länka programmet till temagruppernas arbete.

Hela texten för januari månads nätkolumn (7.1), ” Välkommen nya året!”, finns på Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) hemsida. Skribenten Ritva Hakkarainen är programsekreterare på YTR.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s