Månadsarkiv: januari 2013

Livskraftigare byar – professor Eero Uusitalo i ledaren för Landsbygd Plus

Gemenskap är betydligt svårare att uppnå i byar, där en stor del av invånarna arbetar i centrum eller besöker orten några veckor om året som fritidsinvånare. En värdegrundad individualism stärker inte heller gemenskapen. Tiden då samhällets framtid sågs i värdepapper, … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 05/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Sveriges förre statsminister dömer ut regioner – vill se större och starkare kommuner

Att utvecklingen i Europa går mot större federalism är inget att vara rädd för, menade Sveriges förre statsministern Göran Persson (S) när han talade under Ekonomichefsdagarna i Stockholm (10-11.1). Han sade att det behövs starka politiska institutioner för att balansera … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 05/2013 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Mer projektpengar för flytt till norska glesbygden

Kommunal- och regionaldepartementet i Oslo utlyser ytterligare 35 miljoner kronor till projekt som kan få människor att vilja flytta till den norska glesbygden. Det är nu fjärde året i rad som kommuner, ideella organisationer och byalag kan söka pengar, och … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 05/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Inte på min bakgård! – pro gradu-avhandling om vindkraftsdebatt premierades

Förvaltningsmagister Jutta Ventos lärdoms-prov, med rubriken Ei minun takapihalleni! Retorinen diskurssianalyysi Pohjanmaan tuulivoimasuunnittelusta (Inte på min bakgård! En retorisk diskursanalys om vindkraftsplaneringen i Österbotten) har fått Finlands Kommunförbunds hederspris på 2 000 euro. I pro gradu-avhandlingen kring kommunala frågor studeras … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 05/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Nordisk konferens på temat Living Local Economies hålls i Åre

När den globala ekonomin vacklar, är det många som vill se en återlokali-sering. Man söker nya lösningar för att utveckla lokalsamhället i en globaliserad värld. Vad för slags exempel kan vi då se på den nordiska arenan? Vilka instrument är … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 05/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Landsbygdsnätverkets regionala innovationsläger ett nytt sätt att arbeta med regionutveckling

Innovationslägren är ett regionalt verktyg för Landsbygdsnätverket och med hjälp av lägren kan man skapa, utmana och utveckla; idéer, människor, företagsverksamhet och nätverk. Lägren utgör en väsentlig del av Landsbygds-nätverkets verksamhet åren 2013 och 2014. Innovationslägren anpassas efter behoven i … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 05/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Stifta lagar om byarnas rätt att påverka

Hindersby teater, som hade premiär 18.1 med föreställningen Fritt fram på 60-talet, engagerar så gott som hela byn. Man beskriver en tid när lokalsamhället var nästan hela världen. Under den här tiden hade byarna egen skola, butik, post och hälsovårdare, … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 05/2013 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Undersökning om österbottningars positiva attityd till kommunfusioner risas

En majoritet av österbottningarna verkar stöda tankarna om en, två eller tre kommuner i landskapet Österbotten enligt en undersökning som Svenska Bildnings-förbundet rf låtit göra. Av de tillfrågade i Korsholm, Larsmo, Malax, Nykarleby, Pedersöre och Vörå anser 52 procent att … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 05/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

”Varför får den minst, som gör mest?” – producentorganisationernas kampanj belönades

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenters (MTK:s) och Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds (SLC:s) kampanj mot de låga producentpriserna i november i fjol har belönats med utmärkelsen Vuoden Markkinointiteko 2012. Här nere är SLC:s pressmeddelande (från 25.1):

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 05/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Aktionsgrupperna får hjälp i arbetet med sina kvalitets- och ledningssystem

Under detta år arbetas det systematiskt med kvalitet inom aktionsgruppsarbetet på hela aktionsgruppsfältet. Denna verksamhet bygger på de kvalitetspilotprojekt inom aktionsgrupps-arbetet som genomfördes åren 2011 och 2012, och utgående från de pilotprojekt som genomfördes tidigare utvidgas utvecklandet av aktionsgruppernas kvalitets- … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 05/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Friskare nära naturen än inne i staden

Svensk forskning visar att den som också bor nära naturen, är friskare än den som bor inne i en stad. ”Vi har tittat på Skåne och där ser vi en skillnad i sjukdomar som ökar just nu, som stressrelaterad utmattning. … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 05/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Finansministeriet ger tummen ner för Isnäs´, Kabböles och Sarvsalös överföring till Borgå

Finansministeriet har nyligen avgjort frågan om byarnas tillhörighet. Lovisapolitikern Jan-Eric Björkell (Sfp) och sex andra personer föreslog redan år 2008 att kommungränsen mellan dåvarande Pernå och Borgå skulle ändras så att de tre byarna blir en del av Borgå, som … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 04/2013 | Märkt , , , | 1 kommentar

Problemen kring reformerna inte tama utan djävulska – professor Hannu Katajamäki

Ett tamt problem är snällt och bjuder inte på några överraskningar. Man kan knäcka det genom att skaffa information och genom att avancera lineärt. Längs en logisk bana och med tålamod kan man hitta bästa möjliga lösning. Men i stället … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 04/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Vindkraften har medvind visar undersökning

Det finska folket är enigt om att vindkraften är den energiform som man borde satsa på i framtiden. Den här visar en undersökning som gjorts vid Yrkeshögskolan Novia. Allmänt verkar det klart att allmänheten har en väldigt positiv bild av … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 04/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Rapport om landsbygdspolitikens genomförande i EU 2012

Europeiska kommissionen (DG AGRI) har nyligen publicerat en rapport som innehåller info om genomförandet av landsbygdspolitiken 2012. Rapporten sammanfattar det senaste tillgängliga datan, tillsammans med en översikt av landsbygdspolitikens genomförande i EU, som bakgrundsinformation för beslutsfattare, forskare och landsbygdsutvecklare. Rapporten … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 04/2013 | Märkt , | Lämna en kommentar